árie z opery "Faidra" - "S jakou radostí"

/část/,
Jana Sýkorová-mezzosoprán
árie z opery "Oráč a Smrt" - "Naprav co jsi spáchala"

/část/,
Aleš Briscein-tenor, Jana Sýkorová-mezzosoprán
Sbor z opery "Máchův deník" - "Údolím smrti se ubírá"

sbor ND.
Viale - Hommage to Josip Plečnik - Pocta Josipu Plečnikovi

Magdalena Kožená (mezzosoprán)